• Newbody Family

Dags att vända den negativa spiralen inom föreningslivet

Uppdaterad: 10 apr 2018

Föreningsidrotten i Sverige blomstrar på många sätt, men med minskande och snedfördelade bidrag blir många familjer drabbade när föreningar tvingas höja avgifterna. Det menar Dahn Renholm, ägare och grundare av Newbody.Det har blivit allt dyrare för föräldrar att låta sina barn idrotta. På tio år har medlems- och träningsavgifterna i idrottsföreningar runt om i landet i snitt mer än fördubblats. Det visar statistik från Riksidrottsförbundet. Samtidigt ser vi att många föreningar, speciellt utanför storstäderna, i glesbygd men även socialt utsatta områden, tappar medlemmar. Det är dags att på allvar se över stödet till idrotten och klubbarna för att alla barn som vill ska kunna idrotta.


Det varierar så klart från förening till förening, men i snitt kommer en fjärdedel av en idrottsförenings intäkter från statliga eller kommunala bidrag. Tanken är att understödja aktivitet och föreningsliv, främst för barn och unga men även för vuxna, men en stor del av stödet slår tyvärr orättvist. Rent generellt kan man se att föreningar i mer välbärgade områden får mer stöd än föreningar som ligger i områden där föräldrarna tjänar mindre. Det beror på att det för så många klubbar viktiga aktivitetsstödet – vanligtvis kallat LOK-stöd – baseras på mängden aktivitet och närvaro. Ju fler tränings- och aktivitetstimmar, desto högre bidrag. Det säger sig då självt att detta drabbar områden som har svårt få medlemmar och därmed aktiva till sina aktiviteter. Tanken att aktivitet kostar och således berättigar till bidrag, är god, men de områden som bäst behöver stödet kan straffas hårt och försätter många föreningar i en nedåtgående spiral. Får du inte medlemmar till klubben, får du mindre bidrag och måste kanske höja avgifterna och får då ännu svårare att få medlemmar.


Under 2017 lät Newbody genomföra en undersökning bland 500 föräldrar till barn som är aktiva i någon idrottsförening. Undersökningen visar att mer än var tredje förälder tycker det är för dyrt med barnens idrott och många oroar sig över att kunna låta barnen fortsätta med sin idrott. Undersökningen visar också att i genomsnitt två personer i ett lag om 20 spelare får avstå från en cup eller ett träningsläger på grund av kostnaden.

Undersökningen visar dock även upp en mer glädjande bild av föräldrarnas inställning till att hjälpa till och aktivt bidra i barnens föreningar. Att ställa upp och bidra med sin tid är självklart för de flesta. Mer än hälften av föräldrarna uppger att de bidrar med minst en timme i veckan men många lägger långt mycket mer än så, visar undersökningen.

Föreningsidrotten i Sverige är unik och det finns många goda krafter. Detta måste vi se till att förvalta på bästa sätt för att alla barn och ungdomar ska ha samma möjligheter att idrotta – oavsett var man bor och hur mycket föräldrarna tjänar. Med idrott kommer så mycket mer än bara en god hälsa. Idrotten bidrar till barns och ungdomars utveckling, ger minnen för livet och framförallt glädje och gemenskap. Detta är saker som alla barn ska ha rätt till och inte ska förhindras genom orättvisa bidrag från staten. Så länge det finns eldsjälar som engagerar sig i föreningslivet, finns det hopp. Vi kan vända trenden och påbörja en positiv spiral.
0 kommentarer
Instagram: Newbodyab
Prenumerera på Bloggen
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon

© 2023 by Newbody AB