• Newbody Family

Föreningslivet - en friskfaktor för god hälsa

Uppdaterad: 24 maj 2018

Gästbloggare: Caroline Jönsson, Folkhälsovetare och säljare på Spicy DreamCaroline Jönsson

Föreningslivet bidrar till mer jämlik folkhälsa och i förlängningen ett socialt och demokratiskt hållbart samhälle. Utan vårt utbredda föreningsliv och alla dess engagerade medlemmar, skulle vårt samhälle och vår gemensamma välfärd vara sämre. I det perspektivet är vi på Newbody Family otroligt stolta över våra samarbetspartners som med sitt ideella engagemang bidrar till att vidareutveckla det svenska föreningslivet.

Föreningslivet fostrar demokratiska medborgare, inte enbart genom de demokratiska spelregler som föreningar styrs igenom utan Sociologen Robert Putnam menar också, att i frivilliga föreningar uppstår det starka sociala normer om tillit och ömsesidighet. Tilliten till människor är i förlängningen en förutsättning för att ett samhälle ska fungera i form av stabil demokrati, låg korruption och brottslighet, bra ekonomi och en god och jämlik folkhälsa.

Forskning visar också att om du är engagerad i föreningslivet, upplever du ett större välbefinnande än personer som inte är engagerade. Utöver goda hälsoeffekter av att idrotta och motionera tillsammans (i idrottsföreningar), har föreningslivet en stor del i att skapa en känsla av sammanhang, delaktighet och inflytande.

Delaktighet och inflytande i samhället är bland de viktigaste faktorerna för att utveckla en god hälsa och ett prioriterat folkhälsopolitiskt mål. Det räcker inte att påverka vart fjärde år genom att nyttja sin demokratiska rätt, utan det är viktigt att hitta andra forum där människor får möjlighet att påverka sina egna livsvillkor. Sådan möjlighet ges bland annat genom engagemang i föreningslivet.Forskning visar att om du är engagerad i föreningslivet, upplever du ett större välbefinnande än personer som inte är engagerade. Utöver goda hälsoeffekter av att idrotta och motionera tillsammans (i idrottsföreningar), har föreningslivet en stor del i att skapa en känsla av sammanhang, delaktighet och inflytande. Delaktighet och inflytande i samhället är bland de viktigaste faktorerna för att utveckla en god hälsa och ett prioriterat folkhälsopolitiskt mål. Det räcker inte att påverka vart fjärde år genom att nyttja sin demokratiska rätt, utan det är viktigt att hitta andra forum där människor får möjlighet att påverka sina egna livsvillkor. Sådan möjlighet ges bland annat genom engagemang i föreningslivet. Drivkrafterna i att engagera sig ideellt är att du själv väljer ditt engagemang och det du gör har betydelse och är uppskattat av andra. Uppskattning och känslan att vara behövd är en viktig faktor för att hålla sig frisk. Genom att engagera sig får man också ökad förståelse för hur samhället fungerar och minskad risk att känna hopplöshet. En intressant aspekt är, att känna hopplösheten kan vara minst lika farligt som att vara daglig rökare enligt Jan Linde, ordförande för SSSF, svensk förening för folkhälsoarbete


Sammanfattningsvis är föreningslivet och det ideella engagemanget otroligt viktigt, både på individnivå och samhällsnivå. Vi på Newbody Family är stolta över alla våra samarbetspartners och kontaktpersoner som genom sitt ideella engagemang inte enbart investerar i sig själva och sin egen hälsa, utan även är med och skapar ett socialt och demokratiskt hållbart samhälle.Caroline Jönsson Utbildad Folkhälsovetare och Säljare på Spicy Dream


Källa: Civilsamhällets roll för en jämlikare hälsa, Författare Jan Linde. Boken är utgiven av SFFF, Svensk förening för folkhälsoarbete.


#föreningsliv #folkhälsa #friskfaktor #samhällsengagemang #ideelltengagemang

0 kommentarer
Instagram: Newbodyab
Prenumerera på Bloggen
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon

© 2023 by Newbody AB