• Newbody Family

Undvik skattefällan som klass- eller lagansvarig

Är du den där personen som alltid tar på dig att hålla i gruppens försäljning? Kanske har du redan fullt upp, men tänker att du vill hjälpa laget eller klassen. Du har kanske inte så mycket tid att sätta dig in i Allmänna Villkor och annan juridisk text. Det är fullt förståeligt. Men det kan tyvärr stå dig dyrt. Om inte juridiken är på plats, kan du som ansvarig privatperson beskattas för gruppens överskott. För att vara på den säkra sidan, bör du kolla om din leverantör av finansieringslösningar lever upp till de juridiska kraven.


Som marknadsledande ser vi på Newbody det som vår uppgift att sätta en standard i branschen. Därför arbetar vi alltid med specialiserade jurister för att säkerställa trygghet för alla inblandade och framförallt för dig som håller i försäljningen. Våra Allmänna Villkor och standardiserade avtal skyddar dig, föreningen och oss.

Genom att undvika de vanligaste fällorna vid en försäljning, kan du känna dig betydligt tryggare:


Ideell grupp och allmännyttigt ändamål

Det är viktigt att det finns ett avtal där det tydligt anges att du företräder den ideella gruppen och att försäljningen sker till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Det är viktigt att det framgår att denna insats görs för kollektivets skull och att du inte utför ett arbete som gynnar dig personligen. Om detta inte är på plats, har du en intäkt som kan bli föremål för beskattning.


Ingen individuell ersättning

För att skydda samtliga individer i försäljningsaktiviteten, är det viktigt att avtalet kräver att överskottet kommer hela gruppen till godo. Om ersättning utdelas individuellt, kan enskilda individer betraktas som skattepliktiga för ersättningen.


En punktinsats

För att försäljningen skall omfattas av skattebefrielsen, gäller det att den är av temporär natur. Du får inte ha en löpande försäljning som pågår kontinuerligt. Därför är vi i vårt avtal samt i vårt koncept noga med att klargöra insatsens start- och slutdatum.

Newbodys avtal och allmänna villkor tar givetvis dessa risker i beaktande, så vid en Newbodyförsäljning kan du som ansvarig privatperson vara trygg. Är det minsta lilla ni undrar över eller vill diskutera så tveka inte att ta kontakt med oss på Newbody.

0 kommentarer
Instagram: Newbodyab
Prenumerera på Bloggen
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon

© 2023 by Newbody AB